Turisme Vilafranca

Història

historia_ok

Els primers pobladors dels qui tenim referència daten del període Epipaleolític-Mesolític (10.000-5.000 anys a.C.), tal i com ho demostren les pintures rupestres de la Covatina del Tossalet del Mas la Rambla.

A mitjan segle XX, es descobreixen vestigis arqueològics de l’existència d’un poblat de l’Edat del Bronze Mitjà (1.600 a 1.200 a.C.), a l’Ereta del Castellar. També hi ha indicis de poblats musulmans.

No obstant, segons la seua carta pobla, Vilafranca naix com a nova població “franca i lliure” el 7 de febrer de 1.239, amb el nom de Riu de les Truites i al lloc que actualment es coneix com la Pobla del Bellestar. L’any 1.303 va ser incorporada com aldea de Morella, la qual cosa va suposar quasi 400 anys d’inconformisme i lluites contra aquesta població, fins que l’any 1.691 Vilafranca, juntament amb les altres aldees de Morella, aconsegueix, de manera definitiva, la seva independència.

Al terme de Vilafranca també es van lliurar importants batalles durant les guerres carlines, algunes d’elles decisives per a la victòria dels lliberals, com la del Mas de la Carrasca i la del Pla de Mosorro.